Hướng dẫn nạp Đào

Tại Passion Zone, "Đào" giúp Passioner Booking hoặc Donate cho P- Idol mà mình yêu thích. Hiện nay, Passion Zone hỗ trợ 2 phương thức nạp đào vào tài khoản:

Last updated