3.3 Làm cách nào để rút tiền từ tài khoản trên Passion Zone?

Bạn có thẻ rút tiền từ tài khoản P-Star của mình về tài khoản ngân hàng bằng cách vào phần “Cài đặt tài khoản P-Star” > “Rút tiền” > Điền các thông tin cần thiết (Nhập số tiền cần rút, Chọn ngân hàng, điền số tài khoản, chủ tải khoản, email và mã OTP > Nhấn “rút tiền về tài khoản”.

Last updated