7.2 Sau khi tôi mua thẻ trên Passion Zone, seri và mã thẻ sẽ được gửi bằng cách nào?

Seri và mã thẻ nạp sẽ được gửi trực tiếp trên đơn hàng của Passion Zone.

Last updated