Hướng dẫn đánh giá P-Star

Để đánh giá P-Star mà mình đã thuê, bạn cần đáp ứng đủ 2 điều kiện sau:

  1. P-Star đã xác nhận yêu cầu thuê của bạn.

  2. P-Star hoàn thành yêu cầu thuê của bạn.

Sau khi P-Star xác nhận hoàn thành giao dịch, bạn sẽ nhận được một popup để đánh giá. Chọn “Đánh giá” để gửi các nhận xét của bạn dành cho P-Star.

Chọn mức sao, các tiêu chí và nhập nhận xét của bạn dành cho P-Star. Sau đó nhấn "Gửi đánh giá".

Sau khi đánh giá xong, Passioner có thể xem lại các đánh giá bằng cách vào trang cá nhân của P-Star. Các đánh giá sẽ được hiển thị tại mục “Đánh giá"

Last updated