Đổi mật khẩu

Passioner có thể đổi mật khẩu vì lý do bảo mật. Để thay đổi mật khẩu tài khoản trên Passion Zone, bạn thực hiện các bước sau đây:

Bước 2: Cập nhật đầy đủ các thông tin

  • Nhập mật khẩu cũ (mật khẩu đang sử dụng)

  • Mật khẩu mới (mật khẩu bạn muốn thay đổi)

  • Nhập lại mật khẩu (Cần phải trùng với mật khẩu bạn đã nhập trước đó)

Sau khi đã nhập đầy đủ các thông tin trên, nhấn hoàn tất để kết thúc.

Sau khi cập nhật xong mật khẩu mới của bạn, hệ thống sẽ thoát tài khoản và bạn cần đăng nhập lại với mật khẩu đã thay đổi.

Last updated