Tiếp nhận và xử lý yêu cầu thuê

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu thuê.

Khi có yêu cầu thuê của người dùng, bạn sẽ nhận được thông báo. Để xem chi tiết yêu cầu thuê của người chơi, bạn thực hiện theo 2 cách dưới đây:

Sau khi click, hệ thống sẽ hiển thị đến trang danh sách yêu cầu.

Cách 2: Vào Boxchat để xác nhận yêu cầu

Bước 2: Xử lý yêu cầu thuê

Tại giao diện hiển thị, bạn sẽ thấy danh sách yêu cầu Booking từ User.

  • Để chấp nhận yêu cầu thuê, bạn ấn vào tích xanh.

  • Để từ chối yêu cầu, bạn nhấn vào dấu x đỏ.

Nếu sau 15 phút, nếu bạn không phản hồi về yêu cầu của người chơi, hệ thống sẽ tự động hủy yêu cầu thuê.

Last updated