6.2.3 Tôi có thể chỉnh sửa đường link Donate của tôi không?

Bạn có thể chỉnh sửa đường link Donate của mình bằng cách:

  • Bước 1: Vào phần “cài đặt khác” trong trang cá nhân rồi chỉnh sửa phần “tạo link rút gọn”.

  • Bước 2: Vào phần “cài đặt donate”(“Cài đặt tài khoản” > “Quản lý Donate” > “Cài đặt Donate”). Lúc này đường link Donate sẽ thay đổi theo đường link rút gọn mà bạn đã sửa trước đó.

Last updated