Xem lịch sử Booking

Để xem lịch sử Booking trong thời gian qua, bạn truy cập vào mục “Lịch sử được Booking hoặc theo đường link: https://passionzone.net/idol/booking-history

Tại mục mục “Lịch sử được Booking”, Idol có thể xem lại được các thông tin: Thời gian thuê, số tiền, chiết khấu, trạng thái giao dịch,...

Last updated