5.1.2 Làm cách nào để tôi Booking được P-Star?

Để Booking P-Star bạn cần thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Nhấp vào khung thông tin P-Star mà bạn muốn chọn.

  • Bước 2: Nhấn vào nút “Thuê”.

  • Bước 3: Chọn tựa Game và khung giờ muốn thuê. Nhập lời nhắn và mã giảm giá nếu có.

  • Bước 4: Gửi yêu cầu thuê.

Last updated