Những yêu cầu khác từ người chơi

1. Gia hạn yêu cầu thuê

Khi User gửi yêu cầu gia hạn, bạn sẽ nhận được thông báo thời gian gia hạn đến từ User nào. Để xử lý yêu cầu gia hạn, Idol làm theo các cách sau:

Cách 1: Idol nhấn vào mục “Chấp nhận” ở boxchat để tiếp tục giao lưu, chơi game với User. Hoặc nhấn “Bỏ qua" để từ chối yêu cầu gia hạn.

Sau khi click, hệ thống sẽ hiển thị đến trang danh sách yêu cầu.

  • Nhấn vào tích xanh để chấp nhận yêu cầu

  • Nhấn vào dấu x đỏ để từ chối yêu cầu

Sau 15 phút nếu Idol không xác nhận gia hạn, hệ thống sẽ tự động hủy yêu cầu gia hạn và hoàn lại số tiền cho User.

2. Kết thúc sớm yêu cầu thuê

Khi User kết thúc sớm yêu cầu thuê, bạn sẽ nhận được một thông báo đã hoàn thành lượt thuê vào khung thời gian. Đồng thời bạn sẽ nhận được số đào tương ứng.

Last updated