Tiêu chuẩn cộng đồng

Tại Passion Zone, chúng tôi muốn mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho tất cả người chơi trong cộng đồng. Tham gia Passion Zone đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với tất cả các nguyên tắc cộng đồng dưới đây. Các nguyên tắc này được áp dụng để nâng cao trải nghiệm và sự an toàn cho người dùng.

Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi - Passion Zone có quyền đình chỉ (tạm thời hoặc vĩnh viễn) với bất kỳ tài khoản nào, ở bất kỳ thời điểm nào khi thấy những hành vi được xác định là không phù hợp hoặc có hại, nhằm mục đích bảo vệ tính toàn vẹn của cộng đồng.

Nguyên tắc cộng đồng sẽ được cập nhật thường xuyên dựa trên sự phát triển của Passion Zone. Các hướng dẫn bổ sung và một số trường hợp ngoại lệ nhất định có thể được áp dụng cho:

1. Pháp luật

Với tư cách là người dùng, bạn phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành của địa phương, quốc gia và quốc tế khi sử dụng các dịch vụ liên quan đến Passion Zone. Nếu có bất kỳ nội dung hoặc hoạt động nào mô tả, khuyến khích, chào mời hoặc xúi giục hoạt động bất hợp pháp đều bị nghiêm cấm.

2. Đình chỉ/Chấm dứt tài khoản.

Tất cả việc đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản đều được tuân thủ thực thi cho đến khi hết hạn hoặc đến thời điểm được loại bỏ khi kháng cáo. Bất kỳ nỗ lực nào để vượt qua lệnh đình chỉ tài khoản, chấm dứt tài khoản bằng cách sử dụng tài khoản khác, danh tính khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng tài khoản của người dùng khác) đều bị chấm dứt tài khoản ngay lập tức.

3. Bạo lực và Đe dọa

Passion Zone có chính sách nghiêm ngặt về bạo lực. Các hành vi hoặc các mối đe dọa mang tính bạo lực đều được xem xét nghiêm túc trong mọi trường hợp và được coi là vi phạm không khoan nhượng. Tất cả các tài khoản liên quan đến các hoạt động trên sẽ bị chấm dứt ngay lập tức. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn trong các trường hợp sau:

 • Tương tác với mục đích đe dọa hoặc tương tác với những người có tính chất đe dọa trực tuyến.

 • Cố tình gây tổn hại hoặc đe dọa gây tổn hại về thể chất hoặc ảnh hưởng đến tính mạng người khác.

 • Tấn công hoặc đe dọa tấn công người khác

 • Cố tính tiết lộ hoặc đe dọa tiết lộ công khai thông tin cá nhân của người dùng khác

 • Sử dụng vũ khí để đe dọa, uy hiếp, gây thương tích hoặc ảnh hưởng đến tính mạng người khác.

4. Quấy rối

Quấy rối hoặc bất kỳ hình thức tương tác nào được coi là hạ thấp, đe dọa, lăng mạ,... đều bị nghiêm cấm. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, tài khoản của bạn có thể bị chấm dứt vô thời hạn mà không có cảnh báo trước.

Hành vi thù địch bao gồm bất kỳ nội dung hoặc hoạt động có tính: cổ vũ, khuyến khích hoặc tạo điều kiện phân biệt đối xử chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, khuyết tật, tình trạng y tế, đặc điểm thể chất, hoặc tình trạng cựu chiến binh,... Tất cả các hành vi thù địch đều bị nghiêm cấm và được coi là một hành vi phạm tội nghiêm trọng.

5. An ninh mạng

Để đảm bảo an toàn cho người dùng, chúng tôi nhận thấy cần bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Việc cố tình thu thập các thông tin cá nhân nhạy cảm hoặc cố tình truy cập trái phép bằng các thủ đoạn gian lận, các phương thức xâm phạm khác sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến không gian an toàn và đáng tin cậy mà Passion Zone muốn hướng tới. Do đó, Passion Zone không cho phép bất kỳ hành động nào liên quan đến thu thập thông tin người dùng, lạm dụng nền tảng và sản phẩm/dịch vụ để truy cập trái phép thông tin người dùng.

6. Chia sẻ trái phép thông tin cá nhân

Passion Zone nghiêm cấm người dùng chia sẻ các nội dung tiết lộ thông tin cá nhân. Thông tin cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn như: Tên gọi không được sử dụng công khai, vị trí, nơi làm việc, tài sản cá nhân, hình ảnh và các thông tin khác mà không được phép công khai

Chia sẻ trái phép thông tin cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn trong các hành động dưới đây:

 • Chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân (như tên thật, vị trí hoặc ID)

 • Chia sẻ thông tin của các hồ sơ xã hội hoặc bất kỳ thông tin nào từ bị hạn chế hoặc được bảo vệ.

 • Chia sẻ hình ảnh riêng tư

 • Chia sẻ các nội dung vi phạm quyền riêng tư của người khác (trong mức kỳ vọng chấp nhận được)

Ví dụ: Hành động phát trực tuyến từ không gian riêng tư mà không được phép

7. Sự xâm phạm quyền riêng tư

Mọi hành động ghi lại hoặc phát trực tuyến người khác trên bất kỳ nền tảng nào mà không có sự đồng ý của họ sẽ dẫn đến xâm phạm quyền riêng tư.

8. Chính sách về hành vi mạo danh

Nội dung nhằm mạo danh một người hoặc một tổ chức đều bị nghiêm cấm trên Passion Zone. Bất kỳ hành động nào nhằm xuyên tạc cá nhân sẽ dẫn đến việc tài khoản bị chấm dứt ngay lập tức.

9. Thư rác, lừa đảo và các hành vi độc hại khác

Bất kỳ nội dung hoặc hoạt động nào được coi là có hại và vi phạm tính toàn vẹn của các dịch vụ Passion Zone hoặc trải nghiệm của người dùng khác đều bị nghiêm cấm. Các hoạt động này bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Phân phối quảng cáo trái phép

 • Lừa đảo, lừa gạt người khác

 • Phát tán phần mềm độc hại hoặc vi rút

 • Thông tin sai lệch gây hiểu lầm.

 • Giả mạo.

10. Bán hoặc chia sẻ tài khoản

Bán lại các dịch vụ hoặc tính năng của Passion Zone (VD bán tài khoản của Passion Zone)

Làm tổn hại hoặc cố gắng làm tổn tại đến các trang web, các dịch vụ khác của Passion Zone (chẳng hạn như tải lên nội dung không phù hợp hoặc độc hại), tạo ấn tượng sai về việc được cung cấp hoặc hỗ trợ bởi Passion Zone

Vi phạm nhãn hiệu, bằng sáng chế, bản quyền, quyền sở hữu công nghiệp khác, bí mật kinh doanh hoặc các quyền khác của bên thứ ba.

11. Quấy rối tình dục

Quấy rối tình dục bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành động đề nghị, yêu cầu liên quan đến tình dục, chat sex, đề cập đến nội dung khiêu dâm hoặc bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tình dục đều được coi là không an toàn.

Các hoạt động hoặc nội dung khỏa thân và khiêu dâm, hành vi tình dục đều bị nghiêm cấm.

Các nội dung, hoạt động liên quan đến đe dọa, cổ vũ bạo lực, bóc lột tình dục đều bị nghiêm cấm và có thể bị báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật.

12. Gian lận trong trò chơi trực tuyến

Nghiêm cấm mọi hoạt động như gian lận, tấn công (hack), hoặc can thiệp trái phép vào cơ chế của Passion Zone. Bất kỳ hành động nào nhằm mục đích tạo lợi thế không công bằng đều bị coi là gian lận

Last updated