Idol huỷ yêu cầu khi đã xác nhận

Trong quá trình tiếp nhận yêu cầu thuê, nếu như User có ý xúc phạm, có yêu cầu quá đáng hoặc lý do đặc biệt khác,.... Idol có quyền huỷ yêu cầu sau khi xác nhận yêu cầu thuê của người chơi.

Lưu ý: Khi Idol huỷ yêu cầu, Idol sẽ không nhận được tiền giao dịch đó.

Để hủy yêu cầu khi đã xác nhận, Idol thực hiện theo 2 cách dưới đây:

Cách 1: Click vào biểu tượng “Danh sách yêu cầu thuê”. Nhấn vào dấu x đỏ để huỷ yêu cầu.

Nhấn “Xác nhận" để huỷ giao dịch.

Cách 2: Tại mục boxchat với User, chọn “Huỷ" để kết thúc giao dịch.

Nhấn “Xác nhận" để huỷ giao dịch.

Last updated