Tiêu chuẩn xét duyệt tài khoản Facebook hợp lệ

Các tài khoản Facebook đáp ứng đủ các tiêu chuẩn dưới đây sẽ được coi là tài khoản Facebook hợp lệ để đăng ký làm P-Star tại Passion Zone.

1. Thông tin tài khoản:

  • Tài khoản Facebook có Avatar là hình ảnh chân dung người, có nét tương đồng với avatar P-Star.

  • Tài khoản Facebook có ảnh bìa.

  • Tên Facebook giống hoặc có điểm tương đồng (về tên, họ) với tài khoản đăng ký P-Star.

2. Thời gian lập tài khoản:

  • Thời gian lập tài khoản trên 3 tháng.

  • Có các hoạt động ở chế độ công khai

3. Tương tác trên trang cá nhân:

  • Tại các hoạt động ở chế độ công khai có sự tương tác như like, share, comment,....

  • Ưu tiên xét duyệt nhanh các Facebook có các hoạt động chia sẻ bài viết, thông tin, tin tức về Game.

Last updated