Cài đặt Booking

Lưu ý: Passion Zone thu 15% phí cho mỗi giao dịch booking mà bạn nhận được.

Nhập thông tin Booking giúp người chơi biết bạn có thể tiếp nhận yêu cầu thuê vào những khung thời gian nào, mức giá thuê một giờ,... Bạn cài đặt booking theo các bước sau:

Bước 2: Thiết lập các thông tin Booking.

Điền đầy đủ các thông tin, bao gồm:

  • Chi phí cho mỗi giờ thuê

  • Số giờ thuê tối thiểu (tối thiểu là 1h)

  • Số giờ thuê tối Khung giờ nhận yêu

Sau khi điền đầy đủ các thông tin trên, bạn nhấn "Cập nhật" để hoàn thiện phần thông tin cài đặt Booking.

Last updated