5.2.2 Tôi có thể chỉnh sửa thời gian cho thuê và giá không?

Bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa thời gian thuê và giá thuê của mình bằng cách nhấn vào phần “Cài đặt tài khoản P-Star” rồi chỉnh sửa thông tin theo ý muốn.

Last updated