Điều khoản dịch vụ

Cảm ơn bạn đã sử dụng Passion Zone

Các Điều khoản Dịch vụ (“Điều khoản”) có ảnh hưởng việc bạn truy cập và sử dụng trang web Passion Zone. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Với việc tạo tài khoản trên Passion Zone, điều đó đồng nghĩa bạn đã đồng ý với các điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

1. Dịch vụ của chúng tôi

Passion Zone giúp bạn tìm kiếm đồng đội trong game, ủng hộ cho Idol yêu thích và mua thẻ game dễ dàng với mức giá rẻ nhất thị trường. Để làm được điều đó, chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn những bài đăng liên quan, thú vị dựa vào những hoạt động của bạn trên trang dịch vụ của Passion Zone. Để có thể cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất, chúng tôi cần biết chính xác dữ liệu cá nhân và sở thích, thói quen của bạn.

2. Nội dung của bạn

2.1 Đăng nội dung

Passion Zone cho phép bạn đăng nội dung, bao gồm: ảnh, nhận xét, liên kết và các tài liệu khác. Bất cứ thứ gì bạn đăng hoặc cung cấp trên Passion Zone đều được gọi là “Nội dung người dùng”. Bạn giữ tất cả các quyền và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung Người dùng mà bạn chia sẻ. Passion Zone không bị cản trở và không bị hạn chế để ghi lại tất cả các nhật ký của Người dùng trên trang web.

Trong mọi trường hợp, bất kỳ Nội dung Người dùng sử dụng bản vẽ, tác phẩm nghệ thuật, nhiếp ảnh, video hoặc bất kỳ phương tiện biểu đạt nào khác, dùng để mô tả ảnh khoả thân của bất kỳ giới tính hoặc khuynh hướng tình dục, nội dung khiêu dâm thuộc bất kỳ loại nào đều không được phép đăng trên Passion Zone. Tất cả các nội dung như vậy đều bị Passion Zone từ chối ngay lập tức và là quyết định cuối cùng, không thể kháng nghị.

Ngoài ra, người dùng Dịch vụ của chúng tôi không được phép hay sử dụng bất kỳ hình thức quấy rối nào đối với những người dùng khác. Bất kỳ hành vi quấy rối nào như vậy, Passion Zone sẽ đình chỉ và chấm dứt tài khoản ngay lập tức đồng thời sẽ không hoàn lại phí đã trả đối với người dùng quấy rối đó. Quyết định của Passion Zone là quyết định cuối cùng và không thể kháng nghị.

2.2 Cách Passion Zone và người dùng khác có thể sử dụng nội dung của bạn

Bạn cấp cho Passion Zone và người dùng của chúng tôi một giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép thứ cấp và miễn phí bản quyền trên toàn thế giới để lưu trữ, sử dụng, phân phối, sửa đổi, chạy, sao chép, trình diễn hoặc hiển thị công khai, dịch và tạo tác phẩm phái sinh từ nội dung bạn sở hữu.

Không có nội dung nào Điều khoản Dịch vụ hạn chế các quyền hợp pháp khác mà Passion Zone có thể có đối với Nội dung Người dùng. Ví dụ: Chúng tôi có quyền xóa hoặc sửa đổi nội dung người dùng nếu thấy nội dung đó vi phạm các Điều khoản dịch vụ, Nguyên tắc Cộng đồng hoặc bất kỳ chính sách nào của Passion Zone.

2.3 Chúng tôi giữ nội dung của bạn trong bao lâu

Sau khi chấm dứt hoặc hủy tài khoản của bạn hoặc nếu bạn xóa bất kỳ Nội dung nào khỏi Passion Zone, chúng tôi có thể giữ lại Nội dung của bạn trong một khoảng thời gian cho mục đích sao lưu, lưu trữ hoặc kiểm tra. Hơn nữa, Passion Zone và người dùng khác có thể giữ lại và tiếp tục sử dụng, lưu trữ, hiển thị, tái sản xuất, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh, thực hiện và phân phối bất kỳ nội dung nào của bạn đã được người dùng khác lưu trữ hoặc chia sẻ trên Passion Zone.

2.4 Trách nhiệm đối với nội dung bạn đăng:

i. Tới Passion Zone và cộng đồng của chúng tôi Passion Zone cung cấp một nơi sáng tạo và thân thiện để bạn và những người dùng khác khám phá và chia sẻ những điều bạn yêu thích. Để đảm bảo điều này, bạn phải tuân thủ các chính sách của chúng tôi, bao gồm cả Nguyên tắc cộng đồng. Bạn không được đăng Nội dung Người dùng vi phạm hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi vi phạm luật hoặc quy định. Bạn phải chịu trách nhiệm về Nội dung Người dùng và mọi nội dung của bên thứ ba được đăng trên tin của bạn và phải đảm bảo mọi nội của bên thứ ba đăng trên tin của bạn phải tuân thủ các luật và quy định hiện hành.

Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này, bạn đồng ý không sử dụng, sửa đổi, tái sản xuất, phân phối, bán, cấp phép hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi mà không có sự cho phép của chúng tôi.

ii. Cho bên thứ ba Passion Zone tôn trọng quyền của người sáng tạo và chủ sở hữu nội dung bên thứ ba và mong bạn cũng làm như vậy. Do đó, bạn đồng ý rằng bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn đăng lên Passion Zone sẽ không vi phạm bất kỳ luật nào hoặc vi phạm quyền của bên thứ ba nào.

2.5 Phản hồi bạn cung cấp

Chúng tôi đánh giá cao việc lắng nghe ý kiến ​​của người dùng và luôn quan tâm đến việc tìm hiểu về những cách chúng tôi có thể làm cho Passion Zone trở nên tuyệt vời hơn. Nếu bạn gửi nhận xét, ý tưởng hoặc phản hồi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tự do sử dụng chúng mà không có bất kỳ hạn chế hoặc khoản tiền bồi thường nào cho bạn. Bằng cách chấp nhận nội dung bạn gửi, Passion Zone không từ bỏ bất kỳ quyền nào để sử dụng phản hồi tương tự hoặc có liên quan mà Passion Zone đã biết trước đây, do nhân viên của nó phát triển hoặc lấy từ các nguồn khác ngoài bạn.

3. Công cụ cho chủ sở hữu trang web

a. Quyền hạn

i. Bạn đồng ý rằng Passion Zone có thể thu thập và sử dụng thông tin của bạn như trong nội dung Chính sách quyền riêng tư. Bạn cũng đồng ý rằng Passion Zone có thể sử dụng các phương pháp tự động để phân tích trang web hoặc dịch vụ của bạn.

ii. Trong trường hợp chúng tôi cho phép bạn hoặc người dùng đăng hoặc cung cấp các nội dung có sẵn trong Dịch vụ của chúng tôi, bằng cách sử dụng các tính năng này, bạn cấp cho Passion Zone và người dùng khác quyền đối với nội dung đó như được nêu trong Phần 3(b). Không có nội dung nào trong Phần này hạn chế các quyền hợp pháp khác mà Passion Zone có thể có đối với nội dung.

4. Chính sách Bản quyền

Passion Zone đã thông qua và thực hiện Chính sách Bản quyền của Passion Zone theo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số và các luật bản quyền hiện hành khác.

5. Bảo mật

Chúng tôi quan tâm đến bảo mật người dùng Passion Zone. Trong khi chúng tôi bảo vệ tính bảo mật cho nội dung và tài khoản của bạn, nhưng không thể đảm bảo rằng các bên thứ ba trái phép sẽ không thể thực hiện được các biện pháp bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu bạn bảo mật mật khẩu của mình. Vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ sự xâm phạm hoặc sử dụng trái phép nào đối với tài khoản của bạn. Đối với các tài khoản được tạo thay mặt cho công ty, tổ chức hoặc pháp nhân khác, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng chỉ những cá nhân được ủy quyền mới có quyền truy cập vào tài khoản.

6. Liên kết, Trang web và Dịch vụ của bên thứ ba

Passion Zone có thể chứa các liên kết đến các trang web, nhà quảng cáo, dịch vụ, ưu đãi đặc biệt của bên thứ ba hoặc các sự kiện, hoạt động khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Passion Zone. Chúng tôi không xác nhận hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các trang web, thông tin, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào như vậy. Nếu bạn truy cập bất kỳ trang web, dịch vụ hoặc nội dung của bên thứ ba nào từ Passion Zone, bạn tự chịu rủi ro và bạn đồng ý rằng Passion Zone sẽ không có trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ, truy cập web và nội dung của bên thứ ba.

7. Chấm dứt

Passion Zone có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ này của bạn vì bất kỳ lý do gì khi có thông báo thích hợp. Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc tạm dừng quyền truy cập của bạn ngay lập tức và không cần thông báo nếu chúng tôi có lý do chính đáng, bao gồm bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản này hoặc Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi. Sau khi chấm dứt, những quy định sau vẫn có hiệu lực: Phần 3, 4 (a) và 9 của Điều khoản này.

8. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ không không gây hại cho Passion Zone, các cổ đông, công ty con, giám đốc, nhân viên, đại lý của chúng tôi liên quan đến khiếu nại, kiện cáo, tố tụng, tranh chấp, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí tổn có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn, phí pháp lý và kế toán hợp lý (bao gồm cả chi phí bảo vệ các khiếu nại, kiện tụng hoặc thủ tục tố tụng do bên thứ ba đưa ra), theo bất kỳ cách nào liên quan đến (a) quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, (b) Nội dung Người dùng của bạn, hoặc (c) bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này.

10. Tuyên bố từ chối

Dịch vụ và tất cả nội dung trên Passion Zone được cung cấp “như nguyên trạng” và chúng tôi không đảm bảo rằng sản phẩm luôn an toàn, bảo mật dưới bất kỳ hình thức bảo hành nào, dù rõ ràng hay ngụ ý.

Passion Zone tuyên bố từ chối cụ thể tất cả các bảo đảm, bao gồm các bảo đảm về khả năng tiêu thụ, sự phù hợp với một mục đích cụ thể, bảo đảm về quyền sở hữu và không vi phạm.

Passion Zone không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn hoặc người dùng khác hoặc bên thứ ba chia sẻ. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn có thể tiếp xúc với Nội dung người dùng không chính xác, phản cảm, không phù hợp với trẻ em hoặc không phù hợp với mục đích của bạn.

11. Giới hạn trách nhiệm

Trong phạm vi luật pháp cho phép, Passion Zone sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc mang tính hệ quả nào, hoặc bất kỳ tổn thất về lợi nhuận, tổn thất về doanh thu, tổn thất về dữ liệu, tổn thất về uy tín hoặc các tổn thất khác. Trường hợp Passion Zone phải chịu trách nhiệm cho tất cả các yêu cầu có liên quan tới dịch vụ không vượt quá 2.000.000 VND hoặc khoản phí bạn trả cho dịch vụ của chúng tôi trong 3 tháng qua.

Trong phạm vi mà mọi khiếu nại, tranh chấp hoặc tranh cãi liên quan đến Dịch vụ của Passion Zone, mà không thể phân xử theo luật hiện hành hoặc theo cách khác. Bạn và Passion Zone đều đồng ý rằng mọi khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến dịch vụ đều sẽ được giải quyết riêng.

12. Trọng tài

Đối với bất kỳ tranh chấp nào mà bạn có với Passion Zone, trước tiên bạn đồng ý liên hệ với chúng tôi và cố gắng giải quyết tranh chấp với chúng tôi một cách không chính thức. Nếu chúng tôi cần liên hệ với bạn, chúng tôi sẽ thực hiện việc này tại địa chỉ email được liên kết với Tài khoản của bạn. Nếu Passion Zone ràng buộc trọng tài hoặc (cho các yêu cầu đủ điều kiện) tại tòa án khiếu nại nhỏ.

Trọng tài là một cách không chính thức để giải quyết những bất đồng của chúng ta. Ví dụ: trọng tài sử dụng trọng tài trung lập thay vì thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn, liên quan đến việc khám phá hạn chế hơn và bị các tòa án xem xét rất hạn chế. Mặc dù quy trình này không chính thức hơn, nhưng các trọng tài viên có thể đưa ra mức bồi thường thiệt hại tương tự mà tòa án có thể phán quyết.

Passion Zone sử dụng một số công nghệ nhất định trên trang web của mình để thu thập thông tin, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng. Trong Chính sách cookie này, chúng tôi đề cập đến những công nghệ, bao gồm: cookie, pixel, web beacons và gif, được gọi chung là “cookie”. Chính sách này giải thích các loại cookie khác nhau được Passion Zone sử dụng và cách bạn có thể kiểm soát chúng. Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Cookie này bất kỳ lúc nào, vì vậy vui lòng xem phần chú thích “được sửa đổi lần cuối” ở cuối trang này để biết khi nào Chính sách Cookie này được sửa đổi lần cuối. Bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách Cookie sẽ có hiệu lực khi chúng tôi cung cấp trên trang web.

Cookie là các đoạn văn bản nhỏ dùng để lưu trữ thông tin trên trình duyệt web. Cookie được sử dụng để lưu trữ và nhận thông tin, cũng như thông tin khác trên máy tính, điện thoại và các thiết bị khác. Chúng có thể làm điều này vì các trang web và ứng dụng phần mềm có thể đọc và lưu trữ thông tin, cho phép nhận ra bạn và ghi nhớ thông tin quan trọng trong quá trình bạn sử dụng web hoặc ứng dụng phần mềm một cách thuận tiện hơn (ví dụ: ghi nhớ thông tin người dùng của bạn).

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể làm việc với các bên thứ ba để cung cấp dịch vụ trên Passion Zone. Ngoài ra, các nhà quảng cáo bên thứ ba và các tổ chức khác có thể sử dụng cookie của riêng họ để thu thập thông tin về các hoạt động của bạn trên trang web Passion Zone và/hoặc các quảng cáo bạn đã nhấp vào. Thông tin này có thể được họ sử dụng để phân phát các quảng cáo mà họ tin rằng có nhiều khả năng bạn quan tâm nhất dựa vào nội dung bạn đã xem. Các nhà quảng cáo bên thứ ba cũng có thể sử dụng thông tin này để đo lường hiệu quả các quảng cáo của họ.

Chúng tôi không kiểm soát các cookie này. Để tắt hoặc từ chối cookie của bên thứ ba, vui lòng tham khảo trang web của bên thứ ba có liên quan. Đối với các Tiện ích mở rộng nói riêng, chúng tôi khuyến khích bạn truy cập các trang chi tiết của Tiện ích mở rộng để xem lại bất kỳ chính sách bảo mật nào do nhà phát triển có liên quan đăng, có thể bao gồm thông tin bổ sung về thực tiễn cookie của họ. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về cách kiểm soát cookie trong phần “Làm cách nào để kiểm soát cookie” bên dưới.

Bạn có thể từ chối chấp nhận cookie bất kỳ lúc nào bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt của bạn, cho phép bạn từ chối cookie.

14. Điều khoản chung

14.1 Thông báo cập nhật các Điều khoản Dịch vụ

Passion Zone không ngừng nỗ lực cải thiện các dịch vụ của mình và phát triển những tính năng mới để tạo ra những sản phẩm tốt hơn cho bạn cũng như cho cộng đồng của chúng tôi. Do đó, Passion Zone có có thể cập nhật các Điều khoản này để phản ánh chính xác những dịch vụ và cách làm của mình. Chúng tôi sẽ chỉ thực hiện thay đổi nếu thấy các quy định này không còn phù hợp hợp hoặc chưa đầy đủ và nhận thấy những thay đổi đó là hợp lý cũng như khi đã xem xét lợi ích mà bạn nhận được.

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này theo thời gian và phiên bản mới nhất sẽ được đăng trên website của Passion Zone. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi thực hiện các thay đổi đó. Sau khi Điều khoản cập nhật có hiệu lực, bạn sẽ bị ràng buộc theo các điều khoản này nếu tiếp tục sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ.

14.2 Phân công

Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản này cho bất kỳ ai khác khi chưa được Passion Zone chấp thuận. Bất kỳ nỗ lực chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng nào vi phạm điều này sẽ vô hiệu.

14.3 Toàn bộ thỏa thuận/Tính hiệu lực từng phần

Nếu bạn sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Passion Zone, các điều khoản bổ sung sẽ có hiệu lực và trở thành một phần của thoả thuận giữa bạn và chúng tôi. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị coi là không hợp lệ, điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ ở mức độ tối thiểu cần thiết và các điều khoản còn lại vẫn sẽ có hiệu lực đầy đủ.

14.4 Không từ bỏ

Nếu có bất kỳ phần nào trong Điều khoản này không khả thi thì những phần còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. Nếu Passion Zone không thực thi bất kỳ điều nào trong các Điều khoản này thì việc đó sẽ không bị xem là hành vi từ bỏ. Mọi sự sửa đổi hoặc từ bỏ các Điều khoản này đều phải thực hiện bằng văn bản và do chúng tôi ký.

14.5 Các bên liên quan

Điều khoản này là hợp đồng giữa bạn và Passion Zone.

Last updated