4.2 Tôi có cần chờ xét duyệt khi nạp thẻ vào Passion Zone không?

Hiện tại khi nạp thẻ vào Passion Zone bạn sẽ không cần chờ admin xét duyệt. Sau khi nạp hệ thống sẽ tự động cộng tiền khi nạp thẻ thành công.

Last updated