Gia hạn yêu cầu thuê

Trong quá trình chơi game, nếu bạn vẫn muốn tiếp tục chơi game, trò chuyện với P-Star, bạn có thể gia hạn yêu cầu thuê. 15 phút trước khi kết thúc giao dịch cũ, hệ thống sẽ hiện khung yêu cầu Gia hạn tại boxchat.

Bước 1: Gửi yêu cầu gia hạn thuê.

Passioner nhấn vào “Gia hạn” ở boxchat để bắt đầu yêu cầu thuê mới.

Nhấn “Xác nhận" để gia hạn giao dịch

Passioner sẽ lựa chọn số giờ muốn gia hạn thêm, sau đó nhấn “Gia hạn ngay"

Bước 2: Chọn phương thức thanh toán và Thanh toán.

Sau khi gửi yêu cầu, bạn chọn phương thức để thanh toán. Bạn có thể sử dụng hình thức thanh toán bằng Đào hoặc Thanh toán qua Internet Banking.

Kiểm tra các thông tin gia hạn thuê P-Star: số giờ thuê, số tiền thuê. Sau đó nhấn thanh toán

Sau khi thanh toán thành công, P-Star sẽ nhận được yêu cầu gia hạn của bạn.

  • Nếu P-Star chấp nhận yêu cầu, bạn tiếp tục giao lưu, chơi game cùng P-Star theo yêu cầu thuê mới.

  • Nếu P-Star từ chối yêu cầu gia hạn, bạn sẽ được hoàn lại số tiền đã gia hạn. Passioner và P-Star tiếp tục chơi đến khi kết thúc yêu cầu ban đầu.

Last updated