Cài đặt Donate

Lưu ý: Passion Zone thu 10% phí cho mỗi giao dịch donate mà bạn nhận được.

Bạn có thể cài đặt Donate để tùy chỉnh hiển thị các thông tin mong muốn khi nhận donate từ User thông qua các bước sau:

Bước 2: Chỉnh sửa các nội dung cho giao diện donate của mình như sau:

  • Link Donate - Đây là link bạn sẽ sử dụng trong quá trình livestream.

  • Hình ảnh - lựa chọn hình ảnh bạn muốn hiển thị khi có User Donate cho mình.

  • Âm thanh: Cài đặt các âm thanh mà bạn muốn sử dụng

  • Các cài đặt khác

Thông tin cài đặt Donate sẽ hiển thị cho bạn xem trước ở mục "Nội dung hiển thị"

Bước 3: Sau khi đã cài đặt Donate xong, bạn nhấn lưu lại để kết thúc cài đặt Donate

Last updated