1.6 Tôi có thể liên hệ đội CSKH của Passion Zone qua đâu để khi cần trợ giúp?

Nếu có bất kỳ vấn đề nào cần hỗ trợ hoặc có các ý kiến đóng góp cho Passion Zone, vui lòng liên hệ qua hai phương thức:

  • Facebook: Fanpage Passion Zone (https://www.facebook.com/passionzone.official)

Last updated