2.3 Tôi phải gì nếu tôi quên mật khẩu của mình?

Bước 1: Bạn có thể lấy lại mật khẩu của mình bằng cách nhấp vào phần “Quên mật khẩu?”.

Bước 2: Nhập Email mà bạn đã dùng để đăng ký tài khoản. Sau khi điền xong hệ thống sẽ hiển thị dòng chữ xanh “Thông tin lấy lại tài khoản đã được gửi về email của bạn!”

Bước 3: Bạn check mail và nhấn vào nút “Link reset” để chuyển sang giao diện đổi mật khẩu mới nhé

Bước 4: Bạn điền đầy đủ thông tin trong bảng để thiết lập mật khẩu mới

Last updated