6.1.1 Làm thế nào để tôi Donate cho thần tượng trên Passion Zone?

Bạn có thể Donate cho thần tượng của mình bằng cách nhấn vào nút “Donate” trong trang cá nhân của P-Star > Nhập đầy đủ thông tin > Nhấn vào nút “Donate ngay” là hoàn thành.

Last updated