3.2 Tôi có thể kiếm thu nhập từ Passion Zone như thế nào?

Các P-Star có thể tăng nguồn thu nhập của mình thông qua dịch vụ Booking và Donate.

  • Với dịch vụ Booking: Các User sẽ chọn tìm P-Star phù hợp với nhu cầu dựa trên tựa Game số giờ mong muốn thuê, các P-Star tăng thêm thu nhập bằng cách tiếp nhận đơn thuê, đơn thuê càng nhiều thu nhập càng cao.

  • Với dịch vụ Donate: Các P-Star nhận Donate từ User với chiết khấu 10%.

Last updated