7.3 Tôi có thể xem lịch sử giao dịch của tôi không?

Bạn kiểm tra lịch sử giao dịch của bạn bằng cách nhấn vào khung tròn ảnh đại diện góc phải phía trên màn hình > nhấn vào “thông tin tài khoản” > “Lịch sử” > Nhấn tiếp vào phần xem lịch sử giao dịch mà bạn muốn kiểm tra.

Last updated