5.2.1 Làm thế nào để tôi có thể gia tăng đơn hàng?

  • Bạn có thể copy đường link trang cá nhân Passion Zone của bạn và chia sẻ lên trang các mạng xã hội của bạn. Đồng thời cũng có thể nhúng link Donate của Passion Zone vào livestream.

  • Khi một User ghé thăm trang cá nhân của bạn, Passion Zone sẽ hiển thị thông báo cho bạn, lúc này hãy nắm lấy cơ hội tạo thêm tương tác giữa 2 người, điều này sẽ giúp bạn tạo thêm ấn tượng cho User.

Last updated