Xem lịch sử Donate

Để xem lại các lịch sử donate của mình, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 2: Xem lịch sử Donate

Trong mục lịch sử thuê Donate, Passioner có thể xem những thông tin quan trọng như: P-Star mình đã Donate, số tiền thuê, phí giao dịch,....

Last updated